Nieuws - HoBoKo

Menu
HoBoKo
Menu   
HoBoKo
Ga naar de inhoud

Nieuws


De eerstvolgende reünie HoBoKo is gepland op vrijdag 27 Oktober 2023 bij het Marine Etablissement Amsterdam

U dient zich uiterlijk voor 30 september op te geven door overmaking van uw bijdrage a €17,50 p.p. op ons rekeningnummer NL21 INGB 0007  4701 94 ten name van Reüniecommissie HoBoKo, onder vermelding van uw naam, voorletters en woonplaats  en indien van toepassing de namen van invitees en of begeleiders.
 

 
Meer informatie in de onderstaande nieuwsbrieven.
©copyright reuniecommissie Hoboko

Terug naar de inhoud